در این نوشته با جواب پیشنهاد صفحه 58 پیام های آسمان هفتم همراه شما هستیم.

جواب پیشنهاد صفحه 58 پیام های آسمان هفتم

فکر می کنید کسانی که از این دنیا رفته اند چه انتظارهایی از فرزندان خود دارند؟ برای پاسخ به این پرسش از پدر یا مادرتان کمک بگیرید و پاسخ را برای دوستانتان در کلاس بازگو کنید.

رفتگان ما از ما انتظار دارند که برای آن ها و به یاد آن ها کار خیر انجام دهیم و دین های آنان را ادا کنیم؛ مانند:

1- خواندن قرآن و دعا و نماز

2- انجام کارهای نیک برای رفتگان

3- دادن خیرات برای اموات

4- یاد کردن از دنیا رفتگان به نیکی

5- بازدید از آرامگاه والدین از دست رفته

6- …