در این نوشته با جواب پیشنهاد صفحه 94 پیام های آسمانی هفتم همراه شما هستیم.

جواب پیشنهاد صفحه 94 پیام های آسمانی هفتم

با مراجعه به یکی از تفسیرهای قرآن کریم، بگویید سورهٔ کوثر چه ارتباطی با محتوای این درس دارد.

سوره‌ی کوثر در شأن حضرت زهرا (س) بر پیامبر نازل شد. شأن نزول این سوره بدین دلیل بود که اعراب پیامبر را به دلیل آنکه فرزند پسر نداشت، شماتت می‌نمودند و به ایشان ابتر می‌گفتند، بنابراین خداوند سوره‌ی کوثر را بر پیامبر نازل فرمود.