در این نوشته با جواب پیوند با ریاضی صفحه 50 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب پیوند با ریاضی صفحه 50 شیمی دهم

تغییرات آب و هوای زمین در لایه تروپوسفر رخ می دهد. در این لایه با افزایش ارتفاع به ازای هر کیلومتر، دما در حدود افت می کند و در انتهای لایه به حدود -55 درجه سانتی گراد (218 کلوین) می رسد. اگر میانگین دما در سطح زمین در حدود 14 درجه سانتی گراد (287 کلوین) در نظر گرفته شود:

آ) ارتفاع تقریبی لایه تروپوسفر را حساب کنید.

image 172

ب) رابطه ای برای تبدیل دما، بر حسب درجه سلسیوس به دما بر حسب کلوین پیدا کنید.

image 13

برچسب شده در: