در این نوشته با جواب پیوند با فیزیک صفحه 45 زمین شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب پیوند با فیزیک صفحه 45 زمین شناسی یازدهم

الف) چه نیرویی باعث تشکیل حاشیۀ مویینه می شود؟

به علت جاذبه مولکولی بین آب و سنگ و همچنین جاذبه بین خود ذرات ، علی رغم نیروی جاذبه زمین، به صورت معلق می ماند .

ب) اندازۀ ذرات خاک، چه تأثیری بر ضخامت حاشیه مویینه دارد؟

هر چه رسوبات دانه ریزتر و در نتیجه منافذ و مجاری نازک تر باشند، آب بیشتر بالا خواهد رفت. ضخامت منطقه موئینه معمولا بین چند سانتیمتر تا 2 الی 3 متر است.

پ) هنگامی که عمق سطح ایستابی کم باشد به طوری که حاشیه مویینه، به سطح زمین برسد، چه اتفاقی می افتد و چه مشکلاتی ایجاد می کند؟

در مناطق خشک و کویری آب های شور موجود در حاشیه مویینه به سطح زمین رسیده و بر اثر تبخیر، در سطح زمین لایه های نمکی رسوب می کند و شوره زارها را پدید می آورد و …