جواب کاردرکلاس صفحه ۱۳ ریاضی دهم فنی


haladars مهر 9, 1401 دقیقه مطالعه
جواب کاردرکلاس صفحه ۱۳ ریاضی دهم فنی

در این نوشته با جواب کاردرکلاس صفحه 13 ریاضی دهم فنی همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 13 ریاضی دهم فنی

1) آیا دو نسبت 42 به 88 و 6 به 11 دو نسبت مساوی‌اند؟

بله؛ K برابر است با ………………

جواب:خیر؛ نسبت 6 به 11 برابر است با نسبت 42 به  88 و k برابر است با 0/54

2) آیا دو نسبت 2 به 5 و 10 به 25 دو نسبت مساوی‌اند؟

بله؛ K برابر است با ………………

جواب: خیر؛ نسبت 2 به 5 برابر است با نسبت …………4…… به ………….10…..

3) در یک روزنامه عکس‌ها با ابعاد 6×5 چاپ می‌شوند. در مرحلهٔ صفحه‌آرایی تصمیم گرفته شد عکس‌ها با طول 12 چاپ شوند. عرض عکس‌ها چقدر باید باشد؟

image 1

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه