جواب کاردرکلاس صفحه 17 ریاضی چهارم


haladars مرداد 10, 1401 دقیقه مطالعه
جواب کاردرکلاس صفحه 17 ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب کاردرکلاس صفحه 17 ریاضی چهارم همراه شما هستیم

جواب کاردرکلاس صفحه 17 ریاضی چهارم

1- با توجّه به جدول زیر، عدد نوشته شده را بخوانید.

 هزارمیلیون
96274235

سی و پنج میلیون و هفتصد و چهل و دو هزار و نهصدو شصت و دو

2- در سال 1390 جمعیت ایران 75,149,669 نفر بوده است.

 هزارمیلیون
66914975

این عدد را بخوانید، بنویسید و در جدول ارزش مکانی نشان دهید.

3- در شکل زیر یک چک پول 500,000 ریالی را می‌بینید. 500,000 ریال یعنی چند تومان؟ 50,000
دو تا از این چک پول‌ها می‌شود 1,000,000 ریال یا 100,000 تومان.

4- رقم‌های طبقه‌ی یکی (یکان، دهگان، صدگان) عددهای زیر را حذف کنید و به جای آنها صفر بگذارید. سپس آنها را به رقم و حروف بنویسید.

000

423

423871

503000

→503971

5- عددهای داده شده به کدام عدد نزدیک‌تر است؟ آن را رنگ کنید.

835000

→834921

834000

847100→

847025 ←

847000

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه