در این نوشته با جواب کاردرکلاس صفحه 25 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 25 ریاضی هشتم

نتایج فعّالیت قبل، که به آن روش غربال می‌گویند در نمودار زیر خلاصه شده است.
این نمودار را برای  n=40 دنبال کنید و همهٔ مرحله‌ها را یک به یک انجام دهید. هر مرحله از نمودار را برای خود توضیح دهید؛

برای مثال، جملهٔ «عددهای 1 تا n را بنویسید» را بخوانید و عددهای 1 تا 40 را در کادر زیر بنویسید. عدد 1 را خط بزنید. عدد خط نخوردهٔ بعدی را، که عدد ٢ است در نظر بگیرید. آیا مربع عدد ٢ بین عددها هست؟ مضرب‌های مرکب آن را خط بزنید. دوباره به مرحلهٔ قبلی برگردید و به همین ترتیب کار را ادامه دهید.

image 155
جواب کاردرکلاس صفحه 25 ریاضی هشتم
جواب کاردرکلاس صفحه 25 ریاضی هشتم

گام به گام سایر صفحات درس تعیین عدد اول

برچسب شده در: