در این نوشته با جواب کاردرکلاس صفحه 50 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 50 ریاضی دوم

1- 3 مربّع بردارید. 2 تا از مربّع ها را به 2 صورت مختلف به 4 قسمت مثل هم تقسیم کنید. حالا با این 9 تکّه شکل های مختلف بسازید و مانند نمونه شکلی را که ساخته اید، در قسمت شطرنجی رسم کنید.

جواب کاردرکلاس صفحه 50 ریاضی دوم

2- با رسم برش های لازم، شکل ها را به 4 قسمت مثل هم تقسیم کنید.

image 485

3- ساعت 2 است. یک ساعت و ربع دیگر ساعت چند است؟ سه و ربع

4- عقربه‌ی بزرگ را بکشید تا ساعت یک ربع مانده به 4 را نشان دهد.

image 486

برچسب شده در: