جواب کاردرکلاس صفحه ۶۰ ریاضی دوم


haladars آذر 3, 1401 دقیقه مطالعه
جواب کاردرکلاس صفحه ۶۰ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب کاردرکلاس صفحه 60 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

عددی را که هر شکل نشان می‌دهد، در جدول قرار دهید و سپس با رقم و حروف بنویسید.

جواب کاردرکلاس صفحه 60 ریاضی دوم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه