جواب کاردرکلاس صفحه ۶۱ ریاضی هشتم


haladars دی 9, 1401 دقیقه مطالعه
جواب کاردرکلاس صفحه ۶۱ ریاضی هشتم

در این نوشته با جواب کاردرکلاس صفحه 61 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 61 ریاضی هشتم

1- عبارت‌های زیر را به ضرب تبدیل کنید.

جواب کاردرکلاس صفحه 61 ریاضی هشتم

2- با تبدیل به ضرب، صورت و مخرج کسر را ساده کنید. (a≠b,ab≠0)

image 230

3-  آیا تساوی −a−b=−(a+b) همواره برقرار است؟

بله

4- چرا مجموع دو عدد زوج، عددی زوج می‌شود؟

2n : عدد زوج

2m: عدد زوج دیگر

2(n+m)=2n+2m : مجموع دو عدد زوج دیگر
یک عدد طبیعی (n+m)

در نتیجه: حاصل ضرب هر عدد طبیعی در عدد 2، یک عدد زوج است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه