جواب کاردرکلاس صفحه ۶۸ ریاضی دوم


haladars آذر 3, 1401 دقیقه مطالعه
جواب کاردرکلاس صفحه ۶۸ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب کاردرکلاس صفحه 68 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 68 ریاضی دوم

 1- به کمک محور جمع و تفریق‌ها را انجام دهید.

image 525

200+300=500
400+300=700
500+200=700
900−300=600
800−500=300
700−600=100

2- ابتدا محور را کامل کنید، سپس به کمک آن جواب جمع و تفریق‌ها را پیدا کنید.

image 528
image 526

3- جمع و تفریق‌ها را با استفاده از جدول صفحه‌ی قبل یا به صورت ذهنی انجام دهید.

جواب کاردرکلاس صفحه 68 ریاضی دوم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه