در این نوشته با جواب کاردرکلاس صفحه 86 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 86 ریاضی سوم

1- با خط کش اندازه‌ی ضلع‌ها را پیدا کنید و محیط شکل‌ها را به دست آورید.

image 39

2- ابتدا اندازه‌ی ضلع‌هایی را که داده نشده است، پیدا کنید. سپس با نوشتن یک جمع، محیط شکل را به دست آورید.

image 40

3- به کمک ضرب، محیط شکل‌ها را پیدا کنید.

image 41

4- اگر می‌خواهید دور دهانه‌ی یک لیوان را اندازه بگیرید، ابتدا تکّه‌ای نخ بردارید. آن را دور دهانه‌ی لیوان بگردانید تا به نقطه‌ی شروع برسید.حالا نخ را بردارید و روی یک خط کش بگذارید. دور دهانه‌ی لیوان شما چند سانتی متر است؟

image 42

برچسب شده در: