جواب کارگاه متن پژوهی درس نهم فارسی دوازدهم

با جواب کارگاه متن پژوهی درس نهم فارسی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب کارگاه متن پژوهی درس نهم فارسی دوازدهم

جواب قلمرو زبانی درس ۹ فارسی دوازدهم

۱- از متن درس ، برای هر یک از معانی زیر ، واژه های معادل بیابید.

الف) باد گرم مهلک ( سموم )

ب) تماشا ( نظاره )

ج) آویزان ( معلق )

د) نگرش ( تلقى )

۲- چهار گروه اسمی که اهمیت املایی داشته باشند، از متن درس بیابید و بنویسید.

معلق ، اهورا ، تلألو ، ماوراء طبیعت

۳- در کدام گروه های اسمی زیر، «وابسته وابسته» به کار رفته است ؟ نوع هر یک را بنویسید.

۱) تموز سوزان کویر

۲) سه دست لباس ایرانی( ممیز)

۳) قلب آن کویر( صفت مضاف الیه)

۴) این معمار خوش ذوق

۵) هوای نسبتا پاک قید صفت )

۶) شاگرد حوزه ادبی ( صفت مضاف الیه )

۴- عبارت زیر را با توجه به موارد « الف » و «ب » بررسی کنید:

آن شب نیز من خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم و به نظاره آسمان رفته بودم. الف) گروه های اسمی آن شب ( گروه قیدی ) نیز ( قید ) خود را ( گروه مفعولی ) بر روی بام خانه ( گروه متممی ) گذاشته بودم ( گروه فعلی) نظاره آسمان ( گروه متممی ) آسمان (مضاف الیه متمم) رفته بودم ( گروه فعلی) ب) نقش دستوری واژه های مشخص شده نیز (قید) به نظاره آسمان ( گروه متمم) آسمان (مضاف الیه)

جواب قلمرو ادبی درس ۹ فارسی دوازدهم

۱- آرایه های ادبی را در بند «نهم» درس مشخص کنید.

مجاز :فلسفه، مجاز از فیلسوف / تشبیه : عطر الهام

۲- دو نمونه «تلمیح» در متن درس بیابید و توضیح دهید.

سر در چاه کردن حضرت علی (ع) و گریه کردن او در میان چاه / اشاره به شعر حافظ «مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو» در «این مزرع سبز آن دوست شاعرم» / اشاره به « برلب داشتن وحی در درخت ، غار، کوه، هر صخره سنگ و سنگریزه کویر تلمیح به تسبیح کائنات (یسبح لله ما فی السموات و ما فی الأرض» آواز پر جبرئیل همواره زیرغرفه بلند آسمانش به گوش می رسد: تلمیح داردبه، جبرئیل که پیام وحی را به حضرت پیامبر (ص) می رساند.

٣- متن درس، بخشی از «سفرنامه» محسوب می شود یا «حسب حال»؟ دلیل خود را بنویسید.

حسب حال یا زندگی نامه است. زیرا نویسنده با ثبت خاطرات و گزارشی از احوال خویش و دیگران و رخدادهای روزگار، اطلاعاتی اثرگذار ارائه داده است. گرچه اشاره ای به سفرهای خود به کویر دارد اما چون هیچ اشاره ای به رخدادهای طول سفر ندارد و مقصد همواره روستای مزینان است، سفرنامه محسوب نمی شود.

جواب قلمرو فکری درس ۹ فارسی دوازدهم

در متن درس ، چه کسی به «جوینده ای تشنه» مانند شده است ؟ چرا؟

منظور شاگردان هستند که شدیدا به تحصیل علوم، احساس نیاز می کردند و در طلب دانش و معرفت، آزادانه استاد خود را یافته، خود را تسلیم او می کردند. زیرا چیزی که آن ها را به سوی درس و استاد می کشاند، کشش ایمان و نیروی ارادت قلبی بود و نه چیز دیگر.

۲- نویسنده با مقایسه زندگی روستایی و زندگی شهری، به چه تفاوت هایی اشاره دارد؟

نگرش مردم شهرنشین، نسبت به پدیده های هستی، لوکس و مادی و خالی از معنویت و حسابگرانه است. اما نگاه مردم روستایی، ساده و بی آلایش و آمیخته با معنویت است. )

٣- مضمون کلی هر سروده زیر، از سهراب سپهری ، با کدام بخش از متن درس، ارتباط دارد؟

الف در کف ها کاسه زیبایی، بر لب ها تلخی دانایی اشهر تو در جای دیگر اره می بر با پای دگر. تقابل احساس با عقل و تفکر مادی)

ب) من نمازم را وقتی می خوانم / که اذانش راباد گفته باشد سر گلدسته سرو/ من نمازم را پی تکبیره الاحرام علف می خوانم پی قدقامت موج ( تمامی پدیده ها زبان گویای خداوند هستند.) سهراب سپهری

الف) مضمون: توجه قلبی و حضور قلب داشتن و با بصیرت و معنویت به پدیده های عالم نگریستن (مرتبط با بند آخر : درس چنین بود که هر سال که یک کلاس …..)( تقابل احساس با عقل و نکوهش دیدگاه علمی صرف داشتن)

ب) مضمون: همهء پدیده های عالم خداوند را تسبیح می گویند. (مرتبط با بند هفت: در کویر گویی به مزرع دیگر نزدیکیم …)

تهیه کننده جواب کارگاه متن پژوهی درس نهم فارسی دوازدهم : گروه ادبیات فارسی اذربایجان شرقی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام فارسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه