جواب کارگاه متن پژوهی درس ۱۶ فارسی دوازدهم

در این نوشته با جواب کارگاه متن پژوهی درس ۱۶ فارسی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب کارگاه متن پژوهی درس ۱۶ فارسی دوازدهم

جواب قلمرو زبانی درس ۱۶ فارسی دوازدهم

 ۱- مترادف واژه های زیر را بنویسید.

معهود: (عهد شده، وعده داده شده، شناخته شده، معمول) ابحبوحه: (میان، وسط) / وجنات: (رخساره ها، چهره ها.)

۲- در هریک از بندهای پنجم و دوازدهم، سه واژه مهم املایی بیابید و بنویسید.

بند پنجم: معهود، عیال، دیلاق

بند دوازدهم: غیرمترقبه، اصرار

٣- با توجه به عبارت زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

«مصطفی گفت من تخلص را از زاوید و از جمله رسوم و عادتی میدانم که باید متروک گردد.»

الف) مفعول ها را مشخص کنید.

مفعول فعل گفت: «من تخلص را از زاوید و از جمله رسوم و عادتی می دانم که باید متروک گردد» /مفعول فعل میدانم: «تخلص»

ب) جمله ها را با توجه به کاربرد مسند بررسی کنید.

از زاوید و از جمله رسوم و عادات: مسند / متروک: مسند

۴- از متن درس برای کاربرد انواع حرف ربط نمونه های مناسب بیابید.

پیوند همپایه ساز: فلانی حالا سر میز است و بعد خودش تلفن خواهد کرد. / از من همه اصرار بود و از مصطفی انکار پیوند وابسته ساز: خاطر جمع باشید که از عهده برخواهم آمد/ اگر سرم را از تنم جدا کنید، یک لقمه هم دیگر نمی توانم بخورم

جواب قلمرو ادبی درس ۱۶ فارسی دوازدهم

۱) مفهوم کنایه های زیر را بنویسید.

پشت دست داغ کردن: پشیمان شدن، توبه کردن

اسماق مکیدن: انتظار بیهوده کشیدن

چند مرده حلاج بودن: چقدر توانایی و عرضه داشتن

۲) کدام ویژگی های نثر نویسنده بر تاثیرگذاری داستان او افزوده است.

و استفاده از شیوه های طنز: بزرگ نمایی، اغراق، ضرب المثلها، اصطلاحات و تعابیر عامیانه

جواب قلمرو فکری درس ۱۶ فارسی دوازدهم

۱) نویسنده در داستان کباب غاز کدام رفتار فردی و اجتماعی را مورد انتقاد قرار داده است؟

ریا کاری و تظاهر، چشم و همچشمی، کنترل نکردن رفتار و زبان و اعتماد به دیگران بدون بررسی …

۲) از متن درس، مثل متناسب با هر یک از این سروده های سعدی بیابید و مقصود اصلی آنها را بیان کنید.

الف) گله ما را گله از گرگ نیست / کاین همه بیداد شبان می کند.( شبان: چوپان)از ماست که بر ماست (هر بدی که به ما می رسد از سوی خودمان و کارهایمان است.)

ب – سخن گفته دگر باز نیاید به دهن / اول اندیشه کند مرد که عاقل باشد تیری که از شست رفته باز نمی گردد (از دست رفتن فرصت)

تهیه کننده جواب کارگاه متن پژوهی درس ۱۶ فارسی دوازدهم : گروه ادبیات فارسی اذربایجان شرقی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام فارسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه