جواب کارگاه نویسندگی صفحه ۱۰۲ نگارش ششم

در این نوشته با جواب کارگاه نویسندگی صفحه ۱۰۲ نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب کارگاه نویسندگی صفحه ۱۰۲ نگارش ششم

۱. حکایت «نردبان فروش» از عبید زاکانی را بخوانید و برداشت خود را از آن در چند سطر بنویسید.

هرج و مرج و آشفتگی را در جامعه نشان می دهد. بدین صورت که آن شخص در کمال وقاحت تمام به صاحب باغ می گوید من برای نردبان فروشی آمده ام و صاحب باغ را برای اینکه از او پرسیده که چرا در باغ من آمده ای توبیخ می کند، حال آن که او برای دزیدن میوه ها وارد باغ شده بود.

۲. مفهوم ضرب المثل «به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است» را در یک بند توضیح دهید.

مطالب داستان و حکایات ما خیلی بیشتر از این است که در حجم این دفتر یا کتاب و یا طومار جای بگیرد. به همین دلیل اوراق ما برای نوشتن تمام شده اما مطلب برای نوشتن همچنان وجود دارد. در واقع تعبیر دیگر این ضرب المثل این است که وقت ما تمام شده ولی حرف های زیادی همچنان برای گفتن وجود دارد .

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها