در این نوشته با جواب کارگاه نویسندگی صفحه 13 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب کارگاه نویسندگی صفحه 13 نگارش ششم

1. بهار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید. در متن خود از یک یا دو بیت شعر که در مورد فصل بهار سروده شده است، استفاده کنید.بهار، پیام آور تعادل است و اینکه در سایه تعادل، زندگی زیبا می شود. با دیدن بهار، رحمت و محبّت خداوند را به یاد می آوریم. در اینکه چشمه مهر خدا همواره به سوی آدمیان و همه موجودات، سرازیر است و ما اگر او و نشانه هایش را فراموش کنیم، او هرگز ما را فراموش نمی کند و با دگرگونی فصل ها نیز به جلوه گری قدرت بی پایانش می پردازد تا شاید دلی به یاد او افتد و به شوق او بتپد و بر اثر تماشای جلوه هایش، اشک شوق از چشمی جاری شود.

3. ضرب المثل «شکر نعمت، نعمتت افزون کند» را در یک بند توضیح دهید.

اساسا جهان هستی، آینه دار خداست و جمال پروردگارش را به تماشا گذاشته است. به تعبیر زیبای حافظ:

به دست مردم چشم، از رخ تو گل چین                               مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟

زمانی انسان شکر گذار نعمت های خداوند باشد و از نعمت های خداوند به درستی استفاده کند خداوند از این رفتار انسان راضی خواهد بود و بنابر این نعمت خودرا براینگونه بندگان افزایش می دهد

برچسب شده در: