جواب کارگاه نویسندگی صفحه ۴۵ نگارش ششم


haladars آبان 4, 1401 دقیقه مطالعه
جواب کارگاه نویسندگی صفحه ۴۵ نگارش ششم

در این نوشته با جواب کارگاه نویسندگی صفحه 45 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب کارگاه نویسندگی صفحه 45 نگارش ششم

1. کلمه های زیر را به چیزهای مناسب، تشبیه کنید و در جمله ای به کار ببرید.

مادر: مادر مثل دریا بزرگ و بخشنده است

گل: گل نیز مانند بهار لطیف است

کوه: کوه چون کودکی بر بازوان دشت آرمیده بود

ایران  ایران همانند تاریخ کهن و ریشه دار است

2. جدول را کامل کنید

جدول را بصورت زیر کامل می کنیم:

جواب کارگاه نویسندگی صفحه 45 نگارش ششم
جواب کارگاه نویسندگی صفحه 45 نگارش ششم

3. درباره ی مفهوم ضرجواب کارگاه نویسندگی صفحه 45 نگارش ششمب المثل «وطن دوستی نشانه ی ایمان است یک بند بنویسید.

وطن دوستی یعنی محبت و علاقه‌مندی و تلاش برای آبادانی وطن. کسی که ارزش وجودی خودش را درک کرده و دوست دارد، سرزمینش را نیز دوست دارد و در جهت پیشرفت و آبادی آب و خاک و هموطنانش می‌کوشد و از میهنش دفاع می‌کند تا رضایت آفریدگار را جلب کند. اما کسی که به خدا ایمان ندارد ممکن است دچار خودپرستی شده و در راه سازندگی و مراقبت از میهن و هم میهنانش هیچ از خود گذشتگی نکند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه