جواب کارگاه نویسندگی صفحه ۵۳ نگارش ششم

در این نوشته با جواب کارگاه نویسندگی صفحه ۵۳ نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب کارگاه نویسندگی صفحه ۵۳ نگارش ششم

۱. به نظر شما کدام بند درس از توصیف زیباتری برخوردار است؟

دریاقلی امّا، همچون دریایی خروشان بود. با تمام وجود تلاش می کرد. از میان کشتی های دشمن و آتش خمپاره ها بگذر و زودتر از سربازان بعثی، خود را به شهر برساند.چرا که این توصیف ما را به یاد دلاوری های رزمنده های دفاع مقدّس و جان فشانی های آنان می اندازد.

۲. وطن خود را در دو بند توصیف کنید

من به کشورمم ایران بزرگ به سرزمین کهن و باستانی با قدمت و پیشینه و فرهنگ چند هزار ساله به کشوری دارای تنوّع آب و هوایی و اقلیم های متفاوت با داشتن سرداران بزرگ، شاعران نامی، هنرمندان چیره دست با شاهکارهای به یاد مانده از آنان در جای جای این کشور همچون تخت جمشید در شیراز، سی و سه پل در اصفهان و ده ها آثار تاریخی دیگر افتخار می نمایم.

۳. فهم خود را از ضرب المثل «هر که بامش بیش، برفش بیشتر» در یک بند بنویسید.

وقتی کسی از امکانات، ثروت و قدرت بیشتری برخوردار باشد به طور یقین مسئولیت، دردسر و مشغله بیشتری نیز خواهد داشت و باید انرژی وقت بیشتری برای انجام کار های خود صرف کند.

گام به گام سایر صفحات درس دریاقلی

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه