در این نوشته با جواب کارگاه نویسندگی صفحه 61 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب کارگاه نویسندگی صفحه 61 نگارش ششم

1. دو تصویر را با هم مقایسه کنید.

جواب کارگاه نویسندگی صفحه 61 نگارش ششم
جواب کارگاه نویسندگی صفحه 61 نگارش ششم

1) این دو تصویر را می توان از جنبه ی فردگرایی و گروه گرایی تفسیر کرد و این که اتّحاد هم زیبایی ظاهری دارد و هم مفهوم باطنی .

2) در یک طرف این تصویر یک گل محمدی زیبایی را می بینیم که این گل علاوه بر این که یاد آور پیامبر عظیم الشان اسلام است و از یک طرف دیگر آن فوایدش از جمله بوی خوش برای رایحه درمانی، استفاده از برگ خشک آن و … به ذهنمان می رسد و در طرف دیگر این تصویر یک باغ گل لاله را می بینیم و می دانیم که لاله در فرهنگ ما یاد آور جان و خون پاک شهیدان است.

2. شخصیت دهخدا را با یکی از نام آورانی که در کلاس پنجم با آن آشنا شدید، مقایسه کنید.

تفاوت و شباهت آنها را در دو بند بنویسید.

 مقایسه فردوسی با علی اکبر دهخدا

شباهت علی اکبر دهخدا با فردوسی:

هر دو برای مردم ایران مطالب  آموزنده ای می نوشتند و هر دو برای کامل کردن آثار خود شب و روز نخوابیدند. هر دو زبان فارسی را در خود حفظ می کردند. به نظر من هر دوی آنان برای پاسداری از زبان و ادب پارسی کوشیدند و سبب سربلندی میهن عزیزمان ایران شدند

تفاوت علی اکبر دهخدا با فردوسی:

فردوسی شعر مینوشت و وی برای نوشتن شاهنامه 30 سال زحمت کشید اما دهخدا حدود 40 سال از عمر خود را صرف نوشتن لغتنامه کرد.

3. فهم خود را از ضرب المثل «کار نیکو کردن از پر کردن است» در یک بند بنویسید.

هر اندازه کاری را بیشتر انجام دهی و تمرین و پیگیری بیشتری داشته باشی، در آن کار موفّقتر خواهی بود، زیرا انسان تا زمانی که با انجام دادن پی در پی یک کار، در آن کار مهارت پیدا نکند، نمی تواند نتیجه ی خوبی بگیرد.

گام به گام سایر صفحات درس رنج هایی کشیده ام که مپرس

برچسب شده در: