جواب کار در کلاس صفحه ۱۰۱ ریاضی دوم


haladars بهمن 13, 1401 دقیقه مطالعه
جواب کار در کلاس صفحه ۱۰۱ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 101 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 101 ریاضی دوم

با رسم دسته‌های صدتایی و ده تایی و یکی، مانند نمونه جمع‌ها را انجام دهید. در صورت لزوم 10 تا یکی را به یک دسته‌ی ده تایی و یا 10 تا ده تایی را به یک دسته‌ی صدتایی تبدیل کنید.

جواب کار در کلاس صفحه 101 ریاضی دوم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه