در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 103 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 103 ریاضی دهم انسانی

بازی با نمودارها

به‌کارگیری غلط نمودارها، راه ساده‌ای برای گمراه کردن افراد است. افراد مایل‌اند به نمودارها به‌عنوان روشی سریع برای ارزیابیِ مجموعه‌ای از اعداد بنگرند. اما مراقب باشید که فریب نخورید.

1- بیایید از کدو تنبل‌های باغ‌های آرش، تقی و علی استفاده کنیم. اولین نمودار به‌صورت زیر است:

image 29

این نمودار چه چیزی را نمایش می‌دهد؟ وزن، حجم، پهنا یا ارتفاع کدو تنبل‌ها را؟

مشخص نیست

2- نمودار زیر چه تفاوتی با نمودار بالا دارد؟

image 30

این نمودار به چه اطلاعات بیشتری اشاره می‌کند؟

میانگین وزن کدو تنبلها بر حسب کیلوگرم را نشان میدهد که آرش از تقی بیشتر و تقی از علی بیشتر است.

3- اگر نقطهٔ شروع محور عرض‌ها را از صفر به عدد 9 تغییر دهیم، چه تغییری در نتیجه حاصل می‌شود؟

image 31

در واقع اعداد همان اعداد قبلی‌اند، اما محور عرض‌ها تغییر کرده است. اکنون این‌طور به نظر می‌رسد که کدو تنبل‌های ….که کدو تنبلهای باغ علی وزن بسیار ناچیزی دارد…….

4- اگر کسی بخواهد دیگران را متقاعد کند که همهٔ کدو تنبل‌ها حدوداً به یک اندازه‌اند، چه کاری می‌تواند بکند؟ به این نمودار نگاه کنید:

image 32
جواب کار در کلاس صفحه 103 ریاضی دهم انسانی

اعداد تغییری نکرده‌اند؛ اما محور عمودی دوباره تغییر کرده است. چه تغییری کرده است؟

مقیاس محورها بزرگتر شده اند.

گاهی برای نمایش داده‌ها از یک تصویر استفاده می‌شود، مانند شکل زیر.

جواب کار در کلاس صفحه 103 ریاضی دهم انسانی
جواب کار در کلاس صفحه 103 ریاضی دهم انسانی

این تصویر، داده‌ها را از شکل طبیعی خارج می‌کند. برای نمایش تفاوت میانگین وزن‌ها، این تصویر ارتفاع هر کدو تنبل را، برای نشان دادن وزنش، تغییر می‌دهد. ارتفاع کدوتنبل تقی (با وزن 20 کیلوگرم) دو برابر ارتفاع کدوتنبل علی (10 کیلوگرم) است، ارتفاع کدوتنبل آرش (40 کیلوگرم) دو برابر ارتفاع کدوتنبل تقی و چهار برابر ارتفاع کدوتنبل علی است. آیا این شکل، اطلاعات مورد نظر را به‌درستی به بیننده منتقل می‌کند؟ (راهنمایی: فرمول‌های محاسبه و مساحت را به‌یاد آورید:

شما این شکل را چگونه رسم می‌کنید تا اطلاعات موجود را بهتر نمایش دهد؟

خیر – اگر ارتفاع دو برابر شود وزن کدو تنبلها دو برابر نمی شود.


به نظر شما آیا رنگ در انتقال نظرتان به بیننده تأثیر دارد؟

خیر – رنگ در انقال نظر به بیننده تأثیر ندارد.