در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 104 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 104 ریاضی سوم

1- ابتدا جدول را پر کنید، سپس به کمک جدول‌های اعداد، سعی کنید روش‌های ذهنی برای پیدا کردن حاصل جمع و تفریق‌ها، به دست آورید.

جواب کار در کلاس صفحه 104 ریاضی سوم

2- حاصل جمع و تفریق‌ها را به طور ذهنی یا به کمک جدول‌های بالا به دست آورید.

5000=9000−4000

4500=5000−500

5200=6000−800

9000=7000+2000

5000=4500+500

8000=7400+600

5700=6000−300

4000=3800+200

4000=2100+1900

برچسب شده در: