جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۴ ریاضی هشتم

در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۴ ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۴ ریاضی هشتم

۱- با استفاده از خط کش و نقاله در دایرهٔ روبه‌رو یک پنج ضلعی منتظم رسم کنید.

image 604

۳۶۰°÷۵=۷۲°

پس اندازه هر زاویه ۷۲ درجه است.
با استفاده از نقاله یک زاویهٔ ۷۲ درجه رسم می‌کنیم.
دهانه پرگار را به اندازه کمان ۷۲ درجه باز کرده و از روی یک نقطه متوالی کمان می‌زنیم تا ۵ کمان مساوی به دست آید.

۲- الف) دهانهٔ پرگار را به اندازهٔ شعاع دایرهٔ زیر باز کنید. از یک نقطهٔ دایره، شروع کنید و پی در پی کمان بزنید.

جواب کار در کلاس صفحه 124 ریاضی هشتم
جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۴ ریاضی هشتم

ب) بدین ترتیب، دایره به چند کمان تقسیم می‌شود؟ ۶ کمان

ج) چرا این کمان‌ها با هم مساوی‌اند؟ زیرا وترهای آن‌ها مساوی‌اند.

د) هر کمان چند درجه است؟

۳۶۰÷۶=۶۰°

ه) چند کمان ۱۲۰ درجه در شکل دیده می‌شود؟ ۶ کمان

image 605

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها