جواب کار در کلاس صفحه 132 ریاضی دوم

در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 132 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 132 ریاضی دوم

1- به کمک آموزگار قدّ دانش آموزان کلاس را اندازه بگیرید. با توجّه به عددهای نوشته شده برای هر نفر در ستون مربوطه یک مربّع رنگ کنید. برای مثال اگر قدّ دانش آموزی 123 سانتی متر بود، شما باید در ستون 124 – 120 یک مربّع برای او رنگ کنید.


بیشتر دانش آموزان در چه قسمتی قرار گرفته‌اند؟
125-129

image 349

2- همین کار را برای وزن هم انجام دهید. آموزگار وزن هر کس را اعلام کرد، شما در ستون مربوطه یک مربّع را رنگ کنید.

جواب کار در کلاس صفحه 132 ریاضی دوم

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه