در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 14 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 14 ریاضی سوم

1- با توجّه به کاری که هر ماشین انجام می‌دهد، در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

image 99

2 با توجّه به عددهای خارج شده از ماشین و کاری که ماشین انجام می‌دهد، عددهای ورودی را بنویسید. می‌توانید از حدس و آزمایش کمک بگیرید.

image 98

3- حالا دو ماشین را به هم بسته‌ایم. جاهای خالی را با عدد مناسب کامل کنید.

image 100

برچسب شده در: