در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 15 ریاضی یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 15 ریاضی یازدهم تجربی

1) تعیین کنید کدام یک از سهمی‌های زیر ماکزیمم و کدام یک مینیمم دارند. سپس مقدار ماکزیمم یا مینیمم هر یک را مشخص کنید.

image 230

2) قرار است در کنار یک رودخانه، محوطه‌ای مستطیل شکل ایجاد کنیم. برای این کار لازم است سه ضلِع محوطه نرده‌کشی شود. اگر تنها هزینهٔ نصب 100 متر نرده را در اختیار داشته باشیم، ابعاد مستطیل را طوری تعیین کنید که مساحت آن بیشترین مقدارِ ممکن گردد.

جواب کار در کلاس صفحه 15 ریاضی یازدهم تجربی