در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 17 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 17 ریاضی سوم

زهرا کارهای خود را در روز جمعه (یک شبانه روز) به صورت زیر نشان داده است.

عددهای مناسب برای ساعت‌های بعدازظهر را بنویسید و شکل را کامل کنید.

جواب کار در کلاس صفحه 17 ریاضی سوم

حالا به سؤال های زیر پاسخ دهید.

– زهرا در مجموع چند ساعت در خانه درس خوانده است؟ 4 ساعت


– زهرا چه ساعتی به مهمانی رسیده است؟ 4 بعدازظهر یا 16


زهرا چه ساعتی از مهمانی برگشته و به خانه رسیده است؟ 9 بعدازظهر یا 21

شما هم چند سؤال مثل سؤال های بالا برای دوست خود طرح کنید و او به آن ها جواب دهد. سپس او سؤال کند و شما جواب دهید.

زهرا در مجموع چند ساعت خوابیده است؟ 8 ساعت 

6+2=8

زهرا در مجموع چند ساعت مشغول نماز خواندن و غذا خوردن بوده است؟ تقریبا 3 ساعت 

1+1+1=3

برچسب شده در: