در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 26 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 26 ریاضی دهم انسانی

با محاسبهٔ مجموع زمان طی کردن پله‌های زیر برای مراحل حل معادلهٔ درجهٔ دو، در چند ثانیه می‌توانید به بالای پله برسید؟ بهترین نتیجهٔ به‌دست آمده در کلاس چند ثانیه با عملکرد شما اختلاف دارد؟

تمرین قبل از مسابقه

image 18

مسابقه

image 19

جواب

image 20