جواب کار در کلاس صفحه 29 ریاضی دهم انسانی


haladars شهریور 12, 1401 دقیقه مطالعه
جواب کار در کلاس صفحه 29 ریاضی دهم انسانی

در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 29 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

معادله‌های زیر را حل کنید و با به‌دست آوردن ریشه‌های معادلهٔ، x1 و x2 حاصل x1+x2 را به‌دست آورید.

آیا ارتباطی میان مجموع ریشه‌ها و ضرایب a,b و c در معادلهٔ درجه دو گفته شده وجود دارد؟

image 20 4

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه