جواب کار در کلاس صفحه 4 ریاضی و امار یازدهم انسانی


haladars شهریور 17, 1401 دقیقه مطالعه
جواب کار در کلاس صفحه 4 ریاضی و امار یازدهم انسانی

در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 4 ریاضی و امار یازدهم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 4 ریاضی و امار یازدهم

در هر یک از حالت های زیر نقیض گزاره را بیان کنید؛ سپس، ارزش هر یک را مشخص کنید

الف) عدد ۵ زوج است

الف) (نادرست) ، نقيض : عدد ۵ فرد است. (درست)

ب) تساوی ۲۶۲۱=۴ » برقرار است.

ب) (درست)، نقيض : تساوی 4 = 2×2 برقرار نیست. (نادرست)

پ) عدد ۱۲ از ۱۵ کوچکتر است.

پ) (درست)، نقيض : عدد ۱۲ از ۱۵ کوچکتر نیست. (نادرست)

ت) ارسطو شاگرد افلاطون است.

ت) (درست)، نقيض : أرسطو شاگرد افلاطون نیست . (نادرست)

ث) ایران در منطقه غرب آسیا قرار دارد.

ث) (درست)، نقيض : ایران در منطقه غرب آسیا قرار ندارد. (نادرست)

ج) (۳۸۷) < (۵۴)
ج) (نادرست)، نقيض : (x 4) 5 3×7

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه