جواب کار در کلاس صفحه ۴۳ ریاضی دهم انسانی


haladars مهر 28, 1401 دقیقه مطالعه
جواب کار در کلاس صفحه ۴۳ ریاضی دهم انسانی

در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 43 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 43 ریاضی دهم انسانی


با توجّه به رابطهٔ خطی y=2x−3، اگر فرض کنیم، xها یا متغیرهای مستقل اعضای مجموعهٔ A={0,1,−1,12,2} باشند. ابتدا جدول مربوط به این رابطه را مشابه جدول قبل، تشکیل می‌دهیم و سپس نمودار پیکانی آن‌را رسم می‌کنیم. (جاهای خالی را پر کنید.)

جواب کار در کلاس صفحه 43 ریاضی دهم انسانی

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه