جواب کار در کلاس صفحه ۴۳ ریاضی دهم انسانی

در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه ۴۳ ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه ۴۳ ریاضی دهم انسانی


با توجّه به رابطهٔ خطی y=2x−۳، اگر فرض کنیم، xها یا متغیرهای مستقل اعضای مجموعهٔ A={0,1,−۱,۱۲,۲} باشند. ابتدا جدول مربوط به این رابطه را مشابه جدول قبل، تشکیل می‌دهیم و سپس نمودار پیکانی آن‌را رسم می‌کنیم. (جاهای خالی را پر کنید.)

جواب کار در کلاس صفحه 43 ریاضی دهم انسانی

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه