در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 46 قران چهارم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 46 قران چهارم

تمرین اول

با دقت در ترجمه ی آیات صفحه ی قبل، معنای صحیح را علامت بزنید.

1- لا:                                   نه، نیست

2- الٰه:‌                                خدا

3- زَکاه:                              زکات

4- غَفور:                             بسیار آمرزنده

5- رَحیم:                            بسیار آمرزنده

تمرین دوم

این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آن ها را کامل کنید.

1- اَلا انَّ اللّٰهَ هُوَ الغَفورُ الرَّحیمُ                                                   سوره ی شوریٰ، آیه ی 5

آگاه باشید قطعاً  خداوند ، او بسیار آمرزنده مهربان است.

2- وَ اَقیمُواالصَّلاهَ وَ ءاتُوا الزَّکاهَ وَ اَطیعُوا الرَّسولَ                           سوره ی نور، آیه ی 56

و به پا دارید  نماز را و بپردازید زکات را و اطاعت کنید پیامبر را.

3- وَ الٰهُکُم الٰهٌ واحِدٌ لا الٰهَ الّا هُوَ الرَّحمٰنُ الرَّحیم                           سوره ی بقره، آیه ی 163

و خداوند شما خدایی یکتاست، نیست خدا یی جز او، که بخشنده ی مهربان است.

برچسب شده در: