جواب کار در کلاس صفحه ۴۷ ریاضی دهم انسانی


haladars مهر 28, 1401 دقیقه مطالعه
جواب کار در کلاس صفحه ۴۷ ریاضی دهم انسانی

در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 47 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 47 ریاضی دهم انسانی

در جدول زیر در هر سطر یکی از نمایش‌های رابطه‌ای مشخص شده است. ابتدا برای هر رابطه جاهای خالی را پر کنید سپس تشخیص دهید که کدام رابطه، تابع است.

جواب کار در کلاس صفحه 47 ریاضی دهم انسانی

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه