در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 5 حسابان یازدهم همراه شما هستیم.

مجموعه 10 جملهٔ اول دنباله هندسی زیر را به‌دست آورید.

image 33