در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 50 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 50 ریاضی سوم

image 6

2- با توجّه به نمونه‌ی بالا ساعت‌های زیر چه زمانی را نشان می‌دهند؟

image 7

3- نقطه‌های مشخّص شده روی محور را مانند نمونه‌ی زیر بیان کنید.

– نقطه‌ی مشخّص شده عدد 1 و نیم را نشان می‌دهد.

image 10

– نقطه‌ی مشخّص شده عدد 2 و نیم را نشان می‌دهد.

image 8

– نقطه‌ی مشخّص شده عدد 3 را نشان می‌دهد.

image 9

برچسب شده در: