جواب کار در کلاس صفحه ۵۲ ریاضی دهم انسانی


haladars مهر 28, 1401 دقیقه مطالعه
جواب کار در کلاس صفحه ۵۲ ریاضی دهم انسانی

در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 52 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 52 ریاضی دهم انسانی

1- برای هریک از توابع زیر، دامنه و بُرد را مشخص کنید و در صورت امکان ضابطهٔ هر تابع را بنویسید.

جواب کار در کلاس صفحه 52 ریاضی دهم انسانی
جواب کار در کلاس صفحه 52 ریاضی دهم انسانی
image 105

2- دامنه و برد هریک از تابع‌های زیر را مشخص کنید.

image 106

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه