در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 64 قرآن ششم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 64 قرآن ششم

تمرین اوّل :معنای این کلمات را رو به روی آن ها بنویسید.

نور :  …روشنایی…            بَشِّر : …بشارت بده…

جَنّات: …بهشت ها…        سَبیل : …راه…

تمرین دوم : معنای صحیح را علامت بزنید.

1. ءامَنوا :       ایمان آورید         ایمان آوردند

2. اَنفَقوا :      انفاق کردند        انفاق  کنید

تمرین سوم : این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آن ها را کامل کنید.

1. وَ اَنفِقوا فی سَبیلِ اللِّٰه

و انفاق کنید در ….راه….   …خدا….

2. وَ اَنفَقوا مِمّا رَزَقناهُم سِرًّا وَ عَلاِنیَهً

و  …انفاق کردند….    از آن چه به آن ها روزی دادیم آشکارا و نهان.

3. فَآمِنوا باللِّٰه وَ رَسوِلهٰ وَ النّورِ الَّذی اَنزَلنا

پس ایمان بیاورید …به…  …خدا… و …پیامبر…  او و …نور… ی  که نازل کردیم.

4. وَ بَشِّرِ الَّذینَ آمَنوا وَ عَمِلُوا الصّاِلحاتِ اَنَّ لَهُم جَنّاتٍ

و بشارت ده به کسانی که …ایمان آوردند…  و   …عمل کردند…      …کارهای نیک…    که برای آن ها  …بهشت ها… یی است.

برچسب شده در: