جواب کار در کلاس صفحه ۷۲ ریاضی هشتم


haladars بهمن 18, 1401 دقیقه مطالعه
جواب کار در کلاس صفحه ۷۲ ریاضی هشتم

در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 72 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 72 ریاضی هشتم

1- حاصل جمع بردار‌های زیر را رسم کنید.

image 152

2- جمع دو بردار قرینه، برابر بردار صفر است.

حاصل جمع بردار‌های b ،a و c چیست؟ چرا؟

صفر

جواب کار در کلاس صفحه 72 ریاضی هشتم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه