جواب کار در کلاس صفحه ۷۴ ریاضی هفتم

در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه ۷۴ ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه ۷۴ ریاضی هفتم

۱- با توجه به فعالیت صفحهٔ قبل، رابطهٔ جبری به دست آوردن حجم‌های منشوری (V) را که در آن مساحت قاعدهٔ منشور (S) و ارتفاع منشور (h) است، بنویسید.

V= S×h

۲- با توجه به رابطهٔ بالا و مساحت قاعدهٔ داده شده، حجم هر شکل را محاسبه کنید.

image 7

۳- ابتدا مساحت قاعده و سپس حجم هر یک از اجسام زیر را حساب کنید. برای به دست آوردن مساحت و حجم هر شکل رابطه‌های جبری را بنویسید.

جواب کار در کلاس صفحه 74 ریاضی هفتم
جواب کار در کلاس صفحه ۷۴ ریاضی هفتم

۴- منبع آبی به شکل استوانه است که شعاع قاعدهٔ آن ۰/۸ متر و ارتفاعش ۲ متر است.این منبع چند متر مکعب آب می‌گیرد؟

page 74 16

?=(۰/۸×۰/۸×۳/۱۴)×۲=۴/۰۱۹۲

۳/۱۴ × شعاع × شعاع = مساحت دایره

۵- یک جعبه دستمال کاغذی به شکل مکعب مستطیل داریم که طول آن ۲۵، عرض آن ۱۲ و ارتفاعش ۵ سانتی متر است. تعیین کنید چند عدد از این جعبه‌ها در یک کارتن که به شکل مکعب مستطیل به ابعاد ۵۰ و ۳۰ و ۲۴ سانتی متر است، جا می‌گیرد؟

page 74 17

?=(۵۰×۳۰)×۲۴=۳۶۰۰۰ مساحت مستطیل

page 74 18

?=(۲۵×۱۲)×۵=۱۵۰۰ مساحت مستطیل

۲۴=۱۵۰۰÷ ۳۶۰۰۰

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه