در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 76 قرآن ششم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 76 قرآن ششم

تمرین اوّل : معنای این کلمات را رو به روی آن ها بنویسید.

رَسول : …پیامبر…          رُسُل : …پیامبران…

کِتاب : …کتاب…          کُتُب : …کتاب ها…

تمرین دوم : هر کلمه را به معنای آن وصل کن.

1. بَیِّنات              دلایل روشن

2. ناس                مردم

3. حَدید              آهن

4. مَنافِع              فایده ها

5-قَوِیّ                نیرومند

تمرین سوم : این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آن ها را کامل کنید.

1. جاءَ تهُم رُسُلُهُم بالبَیِّناتِ وَ بالزُّبُر وَ بالکِتابِ المُنیِر

آوردند برای آن ها …پیامبران… نشان   …با دلایل روشن…  و مطالب حکمت آموز و …کتاب…  روشنگر

2. وَ لَکُم فیها مَناِفعُ کَثیرَهٌ وَ مِنها تَأکُلونَ

و برای شما در دا مهای اهلی …فایده های…  …بسیاری… است و نیز از آن ها می خورید.

3. انَّ رَبَّکَ هُوَ القَوِیُّ العَزیزُ

قطعا  …پروردگار…   تو ، او  …نیرومند…   شکست ناپذیر است .

4. وَ قولوا للنّاسِ حُسنًا

و صحبت کنید با  …مردم… خوب.

برچسب شده در: