در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 82 قرآن ششم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 82 قرآن ششم

تمرین اوّل : معنای این کلمات را رو به روی آن ها بنویسید.

صَلاه : …نماز…            زَکاه : …زکات…

حِزبُ اللّٰه : …گروه…  …خدا…          اَطیعوا : …اطاعت کنید…

تمرین دوم : هر کلمه را به معنای آن وصل کن.

1. خَبیر                 آگاه

2. تَعمَلونَ              انجام می دهید

3. مُفلحونَ             افراد رستگار و موفق     

تمرین سوم : این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آن ها را کامل کنید.

1. عاِلمُ الغَیبِ وَالشَّهادَهِ وَ هُوَ الحَکیمُ الخَبیرُ

…دانا… ی    …نهان…   و آشکار  و  …او…   با حکمت     و   …آگاه…   است.

2. وَ اللّٰهُ یُحیی وَ یُمیتُ وَ اللّٰهُ بما تَعمَلونَ بَصیرٌ

و  ..خدا…  زنده می کند و می میراند و  …خدا…   به آنچه  …انجام می دهید…   …دانا…  است.

3. وَ یَأمُرونَ بالمَعروفِ وَ یَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ

و امر می کنند به     …کارهای خوب…    و نهی می کنند از    ….کارهای ناپسند…   

4.وَ اُولِٰئکَ هُمُ المُفلِحونَ

و ایشان ،   همان     …رستگاران…    هستند.

برچسب شده در: