در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 86 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 86 ریاضی دوم

1- از عدد صفر خط‌‌کش شروع به شمردن قسمت‌های کوچک کنید.

image 158

10 میلی متر همان یک سانتی متر است.

حالا شمردن را ادامه دهید.

– 11 میلی متر یعنی همان 1 سانتی متر و 1 میلی متر است.
– 12 میلی متر همان 1 سانتی متر و 2 میلی متر است.

نوزدهمین قسمت یعنی 19 میلی متر. یعنی 1 سانتی متر و 9 میلی متر است.
اگر یک قسمت دیگر جلو بروید، به 20 میلی متر یا همان 2 سانتی متر می رسید.

image 159

2- اندازه‌ی خطّ زیر 3 سانتی متر و 2 میلی متر یا 32 میلی متر است.

3- درازا و پهنای کتاب ریاضی خود را دوباره اندازه بگیرید و با واحد میلی متر بنویسید.


درازای کتاب ریاضی 265 میلی متر و پهنای کتاب ریاضی  200 میلی متر است.

4- طول پاک‌کن را با خط‌کش اندازه بگیرید و به دو صورت زیر بنویسید.


اندازه‌ی پاک‌کن 4سانتی متر و 5میلی متر است.
اندازه‌ی پاک‌کن 45 میلی متر است.

image 160

برچسب شده در: