در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 88 قرآن ششم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 88 قرآن ششم

تمرین اوّل : معنای این کلمات را رو به روی آن ها بنویسید.

رَبَّنا :  ….پروردگار ما…                  رَحیم : …مهربان…                       جَنَّه :  …بهشت…

تمرین دوم : هر کلمه را به معنای صحیح آن وصل کن.

1. اخوان                         برادران

2. رَئوف                          بسیار دلسوز و مهربان

3. یَستَوی                        مساوی است ، مساوی هستند

4. اَصحاب                       اهل ، یاران

تمرین سوم : این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آن ها را کامل کنید.

1. وَ اللّٰهُ رَئوفٌ بالعِباِد

و   …خدا…    …بسیار دلسوز و مهربان…  به بندگان است.

2. انَّا اَنزَلنا الَیکَ الکِتابَ بالحَقِّ…

قطعا ما   …نازل کردیم…   به سوی تو   …کتاب…   را  …به…    …حق…

3. فَاَلَّفَ بَینَ قُلوِبکُم فَاَصبَحتُم بِنعمَتِهٰ اخوانًا …

پس پیوند داد میان  …دل های…   شما ، پس شدید به  …نعمت…  او  …برادران…  یک دیگر

4. وَ الَّذینَ آمَنوا وَ عَمِلُوا الصّاِلحاتِ اُولِٰئکَ اَصحابُ الجَنَّهِ …

و  …کسانی که…    …ایمان آوردند…   و انجام دادند  …کارهای نیک… ، ایشان    …یاران…   …بهشت…  هستند.

5. قُل هَل یَستَوِی الَّذینَ یَعۡلَمونَ وَ الَّذینَ لایَعۡلَمونَ

…بگو…  آیا مساوی هستند کسانی که می دانند و  …کسانی…   که  …نمی دانند… ؟!

برچسب شده در: