در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 89 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 89 ریاضی سوم

1- یک مستطیل را روی سه نوع سطح شطرنجی کشیده‌ایم. با شمردن تعداد شکل‌هایی که داخل مستطیل قرار گرفته‌اند، اندازه‌ی سطح را با هریک از واحدهای داده شده بنویسید.

image 78

شمردن کدام شکل راحت‌تر است؟

سمت چپ. چون شکل ناقص نداریم و همه مربع‌ها کامل هستند.


چرا اندازه‌ی سطح یک مستطیل سه مقدار متفاوت است؟

چون با واحد‌های مختلف اندازه‌گیری شده‌اند.


شما کدام واحد را برای اندازه گرفتن سطح انتخاب می‌کنید؟ چرا؟

واحد شکل سمت چپ یعنی مربع. چون آسان‌تر و دقیق‌تر و سریع‌تر است.

2- با توجّه به واحد مشخّص شده، اندازه‌ی هر سطح رنگی را بنویسید.

جواب کار در کلاس صفحه 89 ریاضی سوم

به اندازه‌ی سطح هر شکل مساحت آن شکل می‌گویند.

برچسب شده در: