جواب کار در کلاس صفحه ۹۳ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه ۹۳ ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه ۹۳ ریاضی دوم

۱- تا جایی که می‌توانید ابتدا دسته‌های ده تایی یا صدتایی درست کنید، سپس عددی را که هر شکل نشان می‌دهد، بنویسید.

جواب کار در کلاس صفحه 93 ریاضی دوم

۲- توضیح دهید در شکل زیر چگونه یک دسته‌ی صدتایی به‌صورت دسته‌های ده تایی باز شده است؟ و یک دسته‌ی ده تایی نیز چگونه به یکی‌ها تبدیل شده است؟

هر دسته ۱۰۰ تایی از ۱۰ دسته ۱۰ تایی درست شده است. هر دسته ۱۰ تایی از ۱۰

image 39

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه