جواب کار در کلاس صفحه ۹۳ ریاضی دوم


haladars بهمن 13, 1401 دقیقه مطالعه
جواب کار در کلاس صفحه ۹۳ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 93 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 93 ریاضی دوم

1- تا جایی که می‌توانید ابتدا دسته‌های ده تایی یا صدتایی درست کنید، سپس عددی را که هر شکل نشان می‌دهد، بنویسید.

جواب کار در کلاس صفحه 93 ریاضی دوم

2- توضیح دهید در شکل زیر چگونه یک دسته‌ی صدتایی به‌صورت دسته‌های ده تایی باز شده است؟ و یک دسته‌ی ده تایی نیز چگونه به یکی‌ها تبدیل شده است؟

هر دسته 100 تایی از 10 دسته 10 تایی درست شده است. هر دسته 10 تایی از 10

image 39

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه