در این نوشته با جواب کار فردی صفحه 22 تفکر و پژوهش ششم همراه شما هستیم.

جواب کار فردی صفحه 22 تفکر و پژوهش ششم

1- پس از خواندن خبرهای صفحه ی قبل، چه پرسش هایی در ذهن شما مطرح شد؟ دو مورد را بنویسید.

خود را به جای شخصیت های این خبرها قرار دهید.

چه احساساتی در شما پیدا می شود؟

اول: چرا رفتگر پس از پس دادن پول را به پولدار شدن ترجیح داد؟

دوم: این افراد بعد از این که کیف را به صاحبانشان پس دادند، چه حسی داشتند؟

2- اگر من به جای صاحب کیف بودم:

ناراحت می شدم ، اما سعی میکردم که آرامش خود را حفظ و بر خدا توکل کنم.

3- اگر من به جای یابنده کیف بودم:

اول کنجکاو می شدم ، بعد اطلاع از محتویات داخل کیف استرس پیدا می کردم ، و برای صاحب کیف دلم می‌سوخت و بر خدا توکل کرده و می خواستم مرا در پیدا کردن صاحب کیف یاری کند.

4- اگر من به جای یابنده کیف بودم: (پس از باز کردن کیف و آگاهی از اشیای داخل آن):

با خانواده خود مشورت می کردم که چگونه و از چه راهی ، کیف را به صاحبش برگردانم و به خوبی از امانت نگه داری می کردم تا سالم به دست صاحبش برسد.

5- اگر من به جای صاحب کیف بودم: (پس از آگاهی از پیدا شدن کیف)

به خاطر امانت داری به نحو شایسته و با احترام از فرد یابنده تشکر می کردم. خدا را شکر کرده و مقداری پول را به نیازمندان می دادم.

6- فرض کنید این کیف متعلّق به یکی از اعضای خانواده ی شما است، از یابنده ی آن چه انتظاری دارید؟ چرا؟

فرد امانتداری باشد و کیف را سالم به صاحبش برگرداند. فرقی نمی کند این فرد یکی از اعضای خانواده هم باشد یا نه.