جواب کامل کنید صفحه ۴۳ هدیه سوم

در این نوشته با جواب کامل کنید صفحه ۴۳ هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب کامل کنید صفحه ۴۳ هدیه سوم

یزید و اطرافیانش چقدر در اشتباه بودند که

فکر می کردند با اسیر کردن خانواده‌ی امام حسین (ع)، آنها را در چشم مردم، خوار کرده اند و خودشان را پیروز و عزیز می دیدند.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.