جواب کامل کنید صفحه ۵۰ هدیه سوم

در این نوشته با جواب کامل کنید صفحه ۵۰ هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب کامل کنید صفحه ۵۰ هدیه سوم

حرف اول پاسخ های زیر را به هم بچسبان و جمله را کامل کن. سپس درباره‌ی آن با دوستان خود گفت و گو کن.

۱- خواندن نماز در آنجا و به صورت جماعت پاداش زیادی دارد: مسجد
۲- زندگی همه‌ی موجودات زنده به آن بستگی دارد: آب
۳- در قنوت نماز می‌خوانیم: دعا
۴- در ماه رمضان می‌گیریم: روزه
۵- پیامبری که آتش برایش گلستان شد: ابراهیم
6- ستون دین است که هر روز پنج بار می‌خوانیم: نماز

پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود:
«بهشت، زیر پای مادران است».

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.