جواب کامل کنید صفحه ۵۰ هدیه سوم


haladars اسفند 18, 1400 دقیقه مطالعه
جواب کامل کنید صفحه ۵۰ هدیه سوم

در این نوشته با جواب کامل کنید صفحه ۵۰ هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب کامل کنید صفحه ۵۰ هدیه سوم

حرف اول پاسخ های زیر را به هم بچسبان و جمله را کامل کن. سپس درباره‌ی آن با دوستان خود گفت و گو کن.

۱- خواندن نماز در آنجا و به صورت جماعت پاداش زیادی دارد: مسجد
۲- زندگی همه‌ی موجودات زنده به آن بستگی دارد: آب
۳- در قنوت نماز می‌خوانیم: دعا
۴- در ماه رمضان می‌گیریم: روزه
۵- پیامبری که آتش برایش گلستان شد: ابراهیم
6- ستون دین است که هر روز پنج بار می‌خوانیم: نماز

پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود:
«بهشت، زیر پای مادران است».

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه