در این نوشته با جواب کامل کنید صفحه 90 هدیه پنجم همراه شما هستیم.

جواب کامل کنید صفحه 90 هدیه پنجم

به این سؤالات درباره‌ی امام زمان عجّل الله و فرجه پاسخ دهید. پاسخ ها را به ترتیب شماره ها به صورت عمودی در جدول قرار دهید و رمز را از قسمت مشخّص شده، بخوانید؛ این کلمه با امام زمان چه ارتباطی دارد؟

1. نام عمّه‌ی ایشان؟

2. چندمین امام؟

3. نام مادر؟

4. اوّلین کلامی که پدر در گوش راست فرزند گفت؟

5. محلّ تولّد؟

6. چندمین معصوم؟

image 52

پدر امام زمان هستند. (امام حسن عسگری علیه السّلام)

رمز جدول : امام حسن عسگری