در این نوشته با جواب کاوشگری صفحه 30 علوم پنجم همراه شما هستیم.

جواب کاوشگری صفحه 30 علوم پنجم

وسایل و موادّ لازم: دستکش، ذرّه‌بین، دفتر یادداشت و مداد، انواع خاک، قاشقک، بقایای موجودات زنده، قیچی، آب، لیوان یونولیتی

1- یک لیوان یونولیتی (کاغذی) بردارید و سوراخ‌های ریزی در ته آن ایجاد کنید.
2- یک قاشق خاک معمولی را در لیوان بریزید.
3- یک قطعه‌ی باقی مانده از موجود زنده را انتخاب کنید و روی خاک داخل لیوان قرار دهید. سپس با یک قاشق از خاک معمولی، روی آن را بپوشانید.
4- یک قاشق ماسه روی خاک داخل لیوان بریزید.
5- قطعه‌ی دیگری از باقی مانده‌ی موجود زنده را بردارید و روی ماسه داخل لیوان قرار دهید. روی آن را هم با ماسه بپوشانید.
6- حالا دو قاشق خاک رس هم در لیوان بریزید و نصف لیوان آب روی آن بریزید.
7- لیوان را در کناری بگذارید تا خاک آن خشک شود.
8- پس از چند روز، لیوان یونولیتی را مانند شکل با قیچی از کناره ببرید و لایه‌های خاک را از آن خارج کنید.
9- لایه‌هایی را که می‌بینید، نقاشی کنید.
10- با یک برس یا قاشقک، لایه‌های خاک را به دقتّ بکَِنید و باقی مانده‌ی موجود زنده‌ی درون آن را پیدا کنید (مواظب باشید باقی مانده‌ی جاندار از بین نرود).
11- نقاشی خود را با کشیدن فسیل لایه‌ها، کامل کنید.
12- مشاهده‌های خود را در جدول زیر بنویسید.

لایه‌های خاکبقایای موجودات زنده وجود دارد / وجود نداردشکل بقایای موجودات زنده
بالا وجود ندارد
وسطاستخوان‌های ریزوجود دارد
پاییناستخوان‌های درشتوجود دارد

برچسب شده در: